האיסלאם והמין

במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה להרחיב את ידיעתו על אותו נושא החשוב של החיים האינושיים ועל הדרך שהאיסלאם הנהיג כדי לנמס אותו ולהעלותו לדרגה שהמוסלמי נגמל עליו עם מימוש נכון וליגאלי כפי שקבע האיסלאם. סקירה זו עלולה לשמש חדף מדרבן לאנשים כדי לדעת הרבה על אותה דת עצומה שטיפלה בכל העניינים המעניינים את הבן אדם בחייו הצבוריים והפרטיים או אפילו אחרי מותו.

 

האיסלאם והמין

الإسلام والجنس باللغة العبرية

تأليف : د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

המחבר :  עבד אל-רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה 

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) 

המרכז האירופי ללימודי האיסלאם 

 

 

האיסלאם והמין

الإسلام والجنس باللغة العبرية

המחבר :  עבד אל-רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה 

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) 

המרכז האירופי ללימודי האיסלאם 

 

תרגום: עלי אבו האשם

עריכה : אחמד עבד אל-מקסוד 

© כל הזכויות שמורות למחבר: עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה 


 

תוכן העניינים

הקדמה .......................................................................... 4

התיחסות האיסלאם ליצר המין .......................................... 8

הצעדים שנקט האיסלאם כדי לרסן את יצר המין .................. 10

הנישואים באיסלאם ......................................................... 15

בחירת בת הזוג .............................................................. 15

ראייה חזותית ליגאלית לפי האיסלאם ................................ 16

חוזה הנישואין באיסלאם .................................................. 18

תנאי הנישואין הכשרים באיסלאם ..................................... 18

כללי  ההתנהגות  בחתונה ............................................... 20

כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג .............................. 20

מקום ההצטחקות והפינוקים ............................................  21

ליטופים ופינוקים מחוץ לבית ...........................................  23 

זכויות האשה .................................................................. 24

זכויות הבעל ................................................................... 25

הגירושין באיסלאם .......................................................... 27

אלח'ולע באיסלאם .......................................................... 28

תוצאות האינרכיה המינית ................................................ 29

סיכום ............................................................................ 32

הספר הזה ..................................................................... 33

 


 

בשם אללה הרחמן הרחום

הקדמה

תודה לאללה, תפילה ושלום על הנביא מוחמד ועל חסידיו וחבריו.

דת האיסלאם רואה ביצר המין צורך חיוני שיש למלאו, ורואה בו גם כן דבר חביב והכרחי בְאֵם יתקיים בדרך שאללה ישתבח שמו ויתעלה קבע ולא בדרך מגונה שיש להתעלות מעליה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר : " כְחֵן נראתה בעיני האנשים אהבת היצרים כלפי נשים, בנים, זהב וכסף, סוסים מקושטים, והחסדים, ואלה הם תענוגות החיים, ואצל אללה נמשצא הטוב ביותר" (סורת בית עמרם : 14).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " נתחבבתי לנשים ולבושם, ומצאתי את קורת רוחי בתפילה "

דת האיסלאם אסרה לדבא את יצר המין בהיותה דת "الفطرة" טבע הבריאה התקינה שאינה מתנגשת עימו אלא מתיישרת עימו וממלא את צרכיו בהתאם לכללים הלכתיים שמבטיחים מילוי נכון והתרחקות מהחשקים השנואים. יצר זה יכול לשמש גורם להובלת אנשים לגיהנום באם נתקיים באופן לא הלכתי.

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשאל פעם על העקרונות המובילים את בני האדם לגן עדן, והגיב: " יראת אללה, ומוסר תקין" ונשאל על על מה שמוביל את האנשים לגיהנום, והגיב:  "הפה והמין". הוא התכוון כאן למין הבלתי חוקי לפי ההלכה.

(מסופר על ידי את-תרמזי)

בחיבור זה ננסה לעמוד על הדרך שדת האיסלאם הנהיגה כדי לסדר את יצר המין ולהעלותו לדרגת הפולחן – באם נתקיים בדרך הישרה – שתמורתו נגמל המוסלמי כפי שהוא נגמל על מעשי החסד האחרים.

אבו זר אלג'פארי ירצהו אללה סיפר כי כמה מחברי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאלו אותו : בעלי הרכוש תפסו כל טוב, מתפללים כמונו, צמים כמונו, ועושים חסד בכספיהם הרבים בעת שאין לנו כסף לעשות את זה. הנביא השיב להם : הלא ברא אללה לכם עיקר הקובע שבכל שיבוח צדקה ובכל, ובכל הילול צדקה ובכל תודה צדקה ובכל קריאה לטוב צדקה ובכל איסור לרע צדקה ובמילוי יצר המין צדקה ...

הם שאלו אותו: האם אנו נגמלים על מילוי יצר המין ?

הוא השיב: כפי שאתם נענשים בגלל מילוי יצר מין בדרך לא ישרה, אתם נגמלים באם נעשה הדבר בדרך ישרה.

(מסופר על ידי מוסלם)

דת האיסלאם הפכה את הנישואין לדרך הנכונה ביותר למילוי יצר המין. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמסוגל להתחתתן ולא יתחתתן אינו שייך לי" .

(מסופר על ידי אל-בייהקי)

האיסלאם רואה בנישואין צורך אינסטינקטיבי בשביל כל בן אדם כדי להרגיע את רוחו ובשביל החברה כמקור של אהבה, רחמנות, ובשביל המין האינושי כדרך להבטחת הקיום, ובשביל הכל כדרך לטוהר, ליציבות, לכבוד הפרטי והציבורי ... לכן נראתה הימנעות מנישואין כהימנעות מכל היתרונות הללו, וחריגה מכל התורות הטבעיות והחברתיות שלפיהן נבראה רוחו של בן האדם.

מטרת האיסלאם מאחורי הנישואין היא הרגיעה, היציבות הנפשית והסימפטית של שני בני הזוג. אללה יתברך שמו אמר: " מבין נסיו שברא לכם מעצמכם בנות זוג להתחתן, ויצר ביניכם חיבה ורחמנות, ואלה הם נסים בשביל בעלי השכל"  ( סורת א.רום : 21)

המטרה היא שכל אחד מבני הזוג ישמור על בן זוגו ולהימנע מללכת בדרך לא ישרה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: " הן כיסוי לכם ואתם כיסוי להן" ( סורת הפרה : 187).

ויש שמתנגדים לאיסלאם מבין אלה שהשתבשה מחשבתם וקראו לחופש המיני הבלתי מרוסן על ידי עיקרי הדת וההלכה. האיסלאם  מתעלה בבני האדם מלהיות כמו בהמות שלוחות רסן במיצוי יצרי המין בכל צורה.

האיסלאם אוסר איסור מוחלט על מילוי יצר המין באישה שאינה כשרה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אין אשמה עצומה ביותר אחרי שיתוף אל אחר חוץ ממשכב עם אישה שאינה כשרה".

(מסופר על ידי אחמד ) 

האיסלאם מגדל את מאמיניו על הטוהר וחותר להדריכם לדרך הישרה שבאמצעותה יבטיח את התנהגויותיהם וישרטט דרך נכונה למילוי יצריהם. אבו אומאמה סיפר: " אל הנביא מוחמד בא צעיר ואמר לו: תתיר לי לי בבקשה  לזנות. השומעים נזפו בו. אולם הנביא ביקש מהצעיר להתקרב ולחש לו: האם תשלים עם אם זונה?

הצעיר אמר: לא ! 

הנביא אמר לו: גם כל האנשים אינם משלימים עם זה.

הנביא שאל אותו עוד פעם: האם תשלים עם בת זונה?

הצעיר אמר: לא ! 

הנביא אמר לו : גם כל האנשים אינם משלימים עם זה לבנות שלהם. הנביא שאל אותו עוד : האם תסכים עם זה לאחות שלך?

הצעיר אמר: לא ! 

הנביא אמר לו : גם כל האנשים אינם משלימים עם זה לאחויות שלהם.

הנביא שאל אותו עוד : האם תשלים עם זה לדודתך?

הצעיר אמר: לא ! 

הנביא אמר לו : גם כל האנשים אינם משלימים עם זה לדודות שלהם.

אז הניח הנביא את ידו על ראש הצעיר והתפלל אללה שיסלח לו שיטהר את לבו וירסן את יצריו, ומאז לא נמשך הצעיר לשום דבר שגוי."

(מסופר על ידי אחמד )

באיסלאם אין נזירות, ואין התבודדות מהעולם וויתור על המנעמים והכשרים. אנס בן מאלק: שלוש קבוצות של אנשים הגיעו לבתיהן של בנות זוג הנביא מוחמד כדי לתהות על פולחנו של הנביא, וכשעמדו על על מבוקשם טענו כי גדול הוא המרחק ביננו לבין הנביא שנסלחו לו אשמותיו הקודמות והעתידיות. אחד מהם אמר: אני מתפלל כל היום, השני אמר אני צם כל השנה, השלישי אמר: אני מתרחק מן הנשים ולא מתחתן. הנביא מוחמד בא ואמר: אתם שאמרתם מה שנאמר, הנה אני ירא אללה הגדול ביותר, אבל אני צם, ושובר את הצום, מתםלל וישן, ומתחתן עם נשים ומי שמתרחק מתורתי אינו שייך לי. "

(מסופר על ידי אל-בוח'רי)

האיסלאם אוסר היסחפות בלתי מבוקרת אחר מילוי יצרים. מוחמד קוטב אומר בספרו (שיטת החינוך האיסלאמי): " המין אינו מהווה בעיה באיסלאם כי הוא מעמיד בפני היצרים האינסטנקיביים – כולל המין – וסתים שאינם סותמים אותם אלא מסדרים אותם כמו גשרים הנבנים בנהרות השולטים בזרימת המים – אותו דבר עושה האיסלאם עם יצרים אלה. מציב קריטריונים כדי לשלוט ביצרים לפי הגבולות הבטוחים ביותר לשליטה באינרגייה האינושית ובאמצעותה תתגשם ברכתם של היחיד ושל החברה . למה החברות השונות רוצות שלמין לא יהיו גבולות ושסותמים ? למה החברות מפלילות את הגניבה ורואות בה עבירה על החוק?  

 

התיחסות האיסלאם ליצר המין

האיסלאם מתייחס ליצר המין כדחף חיוני שיש למלאו ולא לדכאו, אבל בדרך ליגלית שנקבעה על ידי אללה שאמר כי הנישואין הם הדרך הליגלית למילוי יצר זה, ובאמצעותם מגיעים שני הצדדים למיצוי המלא.

האיסלאם הזהיר מפני מילוי יצר המין בדרך אחרת מהנישואין, אללה משבח את מי נדבק במצווה זו ואומר : " הצליחו המאמינים ששוקעים בתפילתם, מתעללים מהרברבנות, עושים למען הגשת הזכות, ושומרים על יצריהם חוץ מבנות זוגם ושפחותיהם, ומי שיבקשו חוץ מזה הם העוברים" ( סורת המאמינים : 1 - 6) 

אללה ישתבח שמו הבהיר כי הנישואין הם תורת השליחים והנביאים כדי לחבב אותו על האנשים, הוא אמר: " כבר שלחנו לפניך שליחים ונתנו להם בנות זוג וזרע" (סורת הרעם : 38)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עוד קרא לאנשים להתחתן ולהוליד בנים ובנות כדי לשמור על קיום האומה. לפי מעקל בן יאסר: " לנביא מוחמד ניגש איש ושאל: נתקלתי באשה עשירה וממשפחה מיוחסת אבל אינה יולדת האם אתחתן ממנה?

הנביא אסר עליו.

האיש חזר לנביא מוחמד וחזר על שאלתו, והנביא חזר על אזהרתו.

האיש בא לנביא לפעם השלישית אז אמר הנביא תתחתנו עם אישה חביבה ומולידה כי אתגאה בכם בפני אומות העולם" .

הנביא עליו בררכה ושלום ציווה על המאמינים למהר במילוי יצר המין בדרך ליגלית. אבו בהוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: אם יגש אליכם מי שמוסרו ודתו ימצאו חן בעיניכם, תנו לו להתחתן, אחרת יהיו אי סדר ושחיתות באדמה".

האיסלאם קרא להורים להקל על הנישואין. הנביא אמר : " מבורכת היא האישה שקל לארס אותה ולשאת אותה לאישה .

הוא ביקש מהמוסלמים שלא להסס בגלל חשש מפני עוני ודלות. אללה אמר בספרו הנשגב: " תתחתנו עם האלמנות והטובות שבשפחותיכם ואם תהיינה עניות אללה יבטיח להם מחסדו עושר, ואללה רחב ידיעה". (סורת האור : 32)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה על בני הנוער במיוחד להתחתן מהר ככל האפשר והבהיר את הדרך שתבטיח נישואין וריסון יצרים. הוא אמר: "בני נוער מי שמסוגל להתחתתן שיתחתן כי זה יגן עליו מפזילה ומי שאינו מסוגל חייב לצום כי הצום מגן הוא".

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי)   

 ומי שאינו מסוגל להתחתן מחמת חוסר יכולת ועוני מצווה על ידי האיסלאם להיות טהור מידות ולהתעלות מעל יצריו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " מי שאינם יכולים להתחתן חייבים להיות טהורי מידה עד שאללה יאפשר לם בחסדו". ( סורת האור: 33)

הקוראן ציין את הדוגמה הנשגבת להתעלות מעל ליצר המין בסיפורו של הנביא יוסף עליו השלום, כדי להיות מופת לבני הנוער המוסלמים. אללה אמר: "בעלת הבית ניסתה לפתותו, סגרה את הדלתות, וביקשה לשכב אותה . הוא אמר חס וחלילה אללה הטיב עם גורלי. העוברים אינם מצליחים, היא נטתה והוא נטה לולא ראה את הוכחת אלוהיו כדי להרחיקו מהרע כי הוא מעבדינו הנאמנים. (סורת יוסף: 23-24 ).

אפילו אם תוצאת אי הציות ליצר המין הוא הכלא והנזק. בקוראן נאמר: " היא אמרה זה הוא האיש שנזפתן בי בגללו, נסיתי לפתות אותו אל שהוא התגונן ואם לא יעשה כרצוני הוא יכנס לכלא ויהיה מהנכנעים. הוא אמר כי הכלא טוב לי ממה שמבקשים ממני, ואם תגונן עלי אחמיד אותן ואהיה מן הכופרים, אלוהיו נענה לו והרחיק ממנו את התחכמותן כי הוא השומע והרואה." (סורת יוסף : 32-33)

ועל אף שהאיסלאם אוסר מילוי יצר המין בדרך לא ישרה הרי הוא התיר בתנאים מוגבלים לאנשים לאונן כדי זה הוא הרע במיעוטו.

 


הצעדים שנקט האיסלאם כדי לרסן את יצר המין

האיסלאם אסר את כל גורמי הגירוי המיני- חוץ במקרה הנישואין – כדי למנוע חריגה מכללי הדת. ידוע כי מי שיצרו גורה ונטען חייב לחפש אחר מוצא כדי למצוא פורקן אפילו בדרך בלתי ליגלית, לכן קבע האיסלאם כמה כללים:

 • מטעמי זהירות יש להפריד בין ילדים ובנים בחדרי השניה .. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " בגיל שבע צוו על הילדים להתפלל. ויש להענישם בגיל עשר אם לא יתפללו, והפרידו ביניהם במשכבם" מכיוון שחיכוכים ישירים יכולים להיות גורם לגירוי היצרים.

 

 • האיסלאם ציווה על הנשים שלא להופיע חשופות בפני אנשים זרים כדי להרחיקן מכל גורם של גירוי ושל הלהבת רגשות. אללה ישתבח שמו אמר : " הוי הנביא, תאמר לבנות זוגך, לבנותיך ונשות המאמינים שצריך להתכסות היטב כדי לא ליהפגע ואללה היה סלחן ורחום". (סורת אלאחזאב: 59) .. בהקש זה האיסלאם התיר לזקנות שאינן צפויות להתחתן שאינן רוצות או רצויות , להסתפק בלבוש המתחייב. אללה אומר בקוראן הקדוש: " הנשים הזקנות שאינון צפויות להתחתן אין פגם בכך שתתלבשנה בצורה מכובדת ולהנמיך פרופיל כי זה טוב להן ואללה שומע ויודע" ( סורת האור : 60).
 • האיסלאם אסר על הסתכלות לדברים ועצמים אסורים מחשש מפני מעבר מסתם מבט תמים לשלב החשק, החשיבה, וביצוע העבירה.  אללה ישתבח שמו אומר: " תאמר למאמינים להעלים עין וירסנו את יצריהם כי זה טוב להם, אללה מודע למה שהם עושים ותאמר למאמינות להעלים עין ולרסן את יצריהן ולא להפגין את יופיהן חוץ מהחלק הנראה ... " ( סורת האור 30 - 31) .... האימאם בן אלקיים אמר בספרו " אלגוואב אלכאפי": כל עוד ההסתכלות היא הדרך להתחלה, קדם האיסור על ההסתכלות לריסון היצרים כי הכל מתחיל עם מבט תמים לכן נאמר: שומר על דתו מי ששקד על ארבעה: מבטים, מחשבות, חילופי דברים וצעדים. ולכן אסור לחזור על מבטים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לעלי בן אבי טאליב " עלי, אל תביט פעמיים כי מבט ראשון כשר אבל השני איננו". וכדי לעודד את המאמינים להעלים עין הבהיר הנביא מוחמד את הפיצוי שמקבל המוסלמי תמורת זאת כאות יראת שמים ושאיפה לשביעות רצונו של אללה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " המבט הוא חץ מחצי השטן המורעלים, מי יוותר עליו נגמל על ידי אללה באימונה שמרעננת את לבו".
 • האיסלאם ציווה על המאמינים לקבל רשות לפני הכנסה למקום כל שהוא מחשש שעיניהם יפלו דברים אסור. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: " המאמינים עבדיכם ובניכם שלא התבגרו חייבים לקבל רשות לכניסה בשלוש עתים: לפני תפילת שחרית , ובתנומת צהריים, ואחרי תפילת הנעילה, ואין בעייה בכניסה בעתים אחרות. כך מראה לכם אללה את אותותיו ואללה יודע וחכם" (סורת האור: 58) אללה אומר עוד: " הילדים המתבגרים חייבים לבקש רשות כפי שביקשו קודמיהם. כך מראה לכם אללה את אותותיו ואללה יודע וחכם" (סורת האור: 59) האיסלאם אסר על האנשים לחקות הנשים ועל הנשים לחקות גברים. עבד אללה בן עבאס סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קילל את הגברים המחקים את הנשים ואת הנשים המחקים את הגברים "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

 

 • האיסלאם אסר להסתכל על דברים מלהיבים יצרים משני     מינים, גם על ציורים חושפניים. עבד אלרחמן בן סעיד אל-   ח'ודרי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אסור על        הגבר להסתכל על פלגים חשופים של אישה ועל אישה        להסתכל על מערומיה של אישה. ואסור על שני גברים להתכסות בבגד אחד, ואסור על שתי נשים להתכסות בבגד       אחד".

(מסופר על ידי מוסלם)   

 • האיסלאם אסר על שמיעת דברים מלהיבי יצר המין כמו זמרה צוהלת ומחשידה כי זמרה זו מכשירה את השכל לבצוע חטאים. חוקרי האיסלאם הקודמים הגדירו זמרה זו כ"תרשים לזנות".
 • האיסלאם אסר על ישיבה עם יפים ויפות, אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : נגזר על הבן אדם חלק מהזנות, כי העיניים זונות בהסתכלות, האוזניים זונות בשמיעה, הלשון זונה בדבורים, היד זונה במימוש, הרגל זונה בצעדים, והלב נוטה ומקווה, והרחם מאשר או מכחיש."

 

 • האיסלאם אסר להתבודד עם אישה זרה כי הדבר הזה משמש מקור לפיתוי השטן לשניהם לזנות. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "שלא יתבודד אחד עם אישה כי השטן יהיה שותף".

(מסופר על ידי בן חבאן)

 • האיסלאם אסר על השתלבות בין שני המינים כי זו יוצרת יחסים חשודים ואסורים כי אסור כל מה שמביא לאסור (كل ما يؤدي للحرام فهو حرام). בספרו "הבן אדם בין החומריות לאיסלאם" כתב מר מוחמד קוטב : "השתלבות תמימה כזו היתה אגדה עצומה מבית יוצרו של המערב כדי לטפל בדיכוי המיני, הפסיכולוגים והסוציולוגים הרבו לתאר תועלתה וברכתה, בעוד שמדענים ורופאים פסיכיאטרים ... מזהירים מפני סכנת השתלבות כזו במסגרת ריקודים, מסיבות תה, טיולים אפילו תחת עיניהם של הורים ומורים, הם מדגישים כי הדבר מלהיב את היצרים ואינם משכנים אותם, ואם אכן  היצרים מושתקים לפי תנאי החברה או מטעמי בושה או סיבה אחרת, הרי הדבר יוצר דאגה נפשית עצומה שבגללה נאלץ הצעיר לפנות לאחת משתי הדברים, או לחפש אחר מקום שבו אין מעצורים לחשקו וליצריו, או להישאר בעצבנות ובדאגה המרתיחה שלו, איזו תמימות ואיזה חינוך.
 • האיסלאם אסר על כל אישה לתאר בפני בעלה את יופיה של אשה אחרת מחשש שהדבר ישתקע במוחו וישנא את אישתו, בגלל תכונות שאינן לרשותה, ובכן יוכל השטן להתערב ויפתה אותו לחתור למען השגתה. עבדוללה אבן מסעוד סיפר: "הנביא מוחמד עליו השלום  אמר: אסור על האשה לתאר אשה אחרת  לבעלה או לאיש אחר ולראות את יופיה בעיניהם".

(מסופר על ידי בן חבאן)

 • האיסלאם אסר על הנשים לצאת מקושטות ומבושמות וחשופות, כי הדבר משמש מקור של פיתוי בשביל הגאבים האינושיים ושל הלהבת היצרים וכדרך לחטאים. אללה אמר " תתישבו בבתיכן ואל תתקשטו כבימי הגאהליה הראשונה"( סורת האחזאב: 33).
 • האיסלאם אסר על דבור רך כחומת מגן מפני בעלי חשק הזנות, על האשה לדבר לפי הצורך ללא  אריכות ..... אללה אמר " אל תתרכנה בדבורים כי בעל מחלת החשק יתעודד, ודברנה דברים טובים" (סורת אלאערף: 76). אללה אמר עוד: "ואם תבקשו חפץ, בקשו במסתיר כי זה טוב ללבבותיכם וללבבותיהן".
 • האיסלאם אסר על חשפנות והפגנת גילויי הקסם, אללה אמר "בני אדם הורדנו לכם לבוש שמכסה את מחשופיכם, ונוצות, לבוש יראת השמיים הוא הטוב, אלה מאותות אללה כדי שיזכרו" (סורת אלאערף: 76). אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "שני סוגים מתושבי גיהנום, לא ראיתי. אנשים עם שוטים כזנבי הפרות מלקים את האנשים, ונשים מכוסות חשופות מפתות ומפותות, ראשיהן כמו גבשת הגמל לא יכנסו לגן עדן ולא יתקלו בריח שלו המתנפף ממרחקים"

(מסופר על ידי מוסלם).

 • האיסלאם הבהיר לאשה למי יכולה להפגין את יופיה, לנשים אסור להפגין יופי אלא לבעליהן, אבותיהן, אבות בעליהן, בניהן, בני בעליהן, אחיהן, או נשיהם או משפחותיהן, או השיכים להן שאינם מוטלים בספק, או הילדים שלא ידעו על מערומי הנשים, ואסור לחבוט ברגליהן כדי להראות מסתורי יופיהן ותשובו בחזרה כלכם לאללה מאמינים אולי תצליחו" (סורת האור:31).
 • האיסלאם  אסר על נסיעת  האשה לבדה ללא ליווי של "מחרם" כמו  בעל או אב או אח או קרוב משפחה שאסור עליו להתחתן ממנה, לפי דברי הנביא מוחמד עליו השלום: " לא יתבודד אדם עם אשה, ולא תיסע אשה אלא עם "מחרם", אז עמד איש ואמר "נביא אללה, השתתפתי בכמה קרבות ידועות ואשתי יצאה לעלות לרגל. הנביא אמר לו תלך כדי לעלות רגל עם אשתך" (מסופר על ידי אלבוח'רי ). על ידי איסורים כאלה מבקש האיסלאם לשמור על כבודה ושלומה של האשה כיוון שהנסיעה קשורה לקשיים ותלאות . האשה מטבעה חלשה מבחינה פיזית בגלל דברים שמתחוללים לה כמו מחזור, הריון והנקה וגם מבחינה נפשית כי קל מאוד להיגרר אחר רגשותיה ולהיות מושפעת בהשפעות הסביבה. בנסיעה זקוקה האשה למי שיגן עליה מפני גנבים, חמדנים ועוד ואינה יכולה להגן על עצמה בגלל חולשתה הגופנית והיא גם זקוקה למי שינהל את עניניה ויבטיח לה את  המנוחה, וזה הוא תפקידו של המחרם כדי לא להזדקק לאדם אחר.

 

 • האיסלאם  ציווה על האיש שראה אישה ומצאה חן רב בעיניו לפנות מיד לאישתו כדי לנטרל את החשק והצר שלו וכדי לסתום את הגולל בפני לחישות השטן. הנביא מוחמד עליו השלום אמר " השטן משווה יופי לאשה בבואה ובעוזבה ואם יראה אחד אשה יפה עליו לפנות לאישתו כדי לנטרל את מחשבותיו" (מסופר על ידי מוסלם).
 • האיסלאם מחייב מילוי היצר המיני של כל אחד משני בני הזוג, אסר על  האישה להימנע מלמלא אחר יצר המין של הבעל, כי הדבר יכול לגרום לכך שהבעל יחפש אחר מוצא אחר בצורה בלתי ליגאלית או ייאלץ לדכא חשקו וזה מזיק נפשית וגופנית. האיסלאם שם דגש על עניין זה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר "באם קרא האיש לאשתו למטה, ונמנעה, ויכעס עליה, המלאכים  יקללו אותה עד לבוקר" (מסופר על ידי מוסלם) .... אותו דבר חל גם על הגבר כדי למנוע חתירה למילוי יצר המין בדברים לא כשרות. אבן חזם אמר כי הגבר חייב לשכוב עם אשתו לפחות פעם בחודש אחרת ייחשב לא ציתן לאללה. עדות על כך בקוראן " ואם תיטהרנה, שכבו עמן לפי ציווי אללה" (סורת הפרה :222) .... מספיק לדעת שאם יגלה האיש רשלנות או הימנעות מלמלא את חשקה, יכולה האשה לפנות לשפוט אותו כדי לממש את זכותה וזאת על מנת לשמור על החברה מפני חטאים ... אללה הזהיר בתוקף את מי שאהב להפיץ זונות בחברה האיסלמית ואיים עליו ביסורים . הוא אמר " אלה שאוהבים להפיץ זונות בקרב המאמינים נועדו להם יסורים בעולם ובעולם האחרון, אללה יודע ואינכם יודעים" (סורת האור : 19) .

 

 

 

הנישואים באיסלאם

כל עוד, האיסלאם לא היתר מילוי חשק מיני אלא דרך הנישואין כי אללה לא רצה שבני האדם יהיו כיצורים אחרים בעלי יצרים בלתי מרוסנים, הוא גיבש את השיטה המתאימה לשמירה על כבודו וגאוותו של הבן אדם, ובסס את המגע בין האיש לאשה על שבעות רצונם ועל הסכמה הדדית, ועל נוכחותם של עדים ובכן עצב דרכים  תקינות ליצר והגן על הזרע ועל האשה והניח את גרעין המשפחה המוקפת אמהות ואבהות כדי להניב פירות טובים, זו היא השיטה המקובלת על ידי אללה והאיסלאם שמר עליה ודחק אל הפינה את כל  השיטות האחרות.

וכאן המקום להבהיר ובקיצור את צעדי הנישואין לפי גישת האיסלאם.

 

בחירת בת הזוג

לאיסלאם גישה מיוחדת בבחירת בת הזוג. העניין אינו מתבטא אך ורק במילוי יצר מיני, הנישואין הם הגרעין להקמת משפחה, לכן הקפיד האיסלאם לבחור בגורמי המשכך הקשר המשפחתי וכינון משפחה תקינה שבניה יממשו את זכויות דתם וחברתם. גורם זה הוא בת הזוג הטובה, בעלת המוסר, יראת  השמים, הממלאת את חובות האנשים שהיא אחראית עליהם מבלי להזניח צדדים אחרים כמו יופי, קסם, עדינות ועוד. אללה אמר: " תתחתנו בטובות ובחסידות שלכם, ואם תהיינה עניות יבטיח אללה להם עושר מחסדו ואללה רחב ויודע" (סורת האור: 32).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הצביע על הדברים המעודדים את הנישואין ושם דגש מיוחד על העיקר: האישה צריכה להיות טובה, כשרה ודתיה. הוא אמר : "מתחתנים באשה מארבעה טעמים, כספיה, יחוסה, יופיה ואמונתה ואשראי למי שיזכה בדתיה"

(מסופר על ידי אלבוח'רי)

 

האיסלאם רוצה בבת הזוג שעליה דיבר הנביא מוחמד כשנשאל: "מי היא האישה הטובה ביותר? הוא השיב: שתשמח את בעלה כשיביט בה, תציית לו, ולא תתנגד לו בשנוא לו בנפשה ובכספה"

(מסופר על ידי בן חיין).

האיסלאם רוצה בבית המוסלמי שירכיב את החברה המוסלמית וההדבקה בטוב לו, שעליה אמר הנביא עליו השלום: "מבורך האיש שמתעורר בליילה מתפלל ומעורר את אשתו ובאם נמנעה מתיז מים בפניה ומבורכת האשה שמתעוררת בליילה מתפללת ומעוררת את בעלה ואם סרב התיזה מים בפניו"

 

ראייה חזותית ליגאלית לפי האיסלאם

האיסלאם חותר לנישואין בלתי מעורערים ואם אכן המוסר והדת הם בסיס מוצק הרי אסור להזניח את המראה וההופעה החיצונית על מינת ששני הצדדים יהיו מושכנעים כל אחד בשני, לכן האיסלאם התיר לאיש ולאשה המועמדת לראות כל אחד את השני. אל הנביא מוחמד עליו השלום בא איש ואמר לו שהוא ארס אשה מהאנצר (תושבי אלמדינה שקבלו בברכה את בואו של הנביא מוחמד עם מהגרים) הנביא שאל אותו "הסתכלת עליה? האיש השיב בשלילה, הנביא מוחמד אמר לו "לך ותסתכל עליה כי לאנצאר גישה מסויימת ".

(מסופר על ידי מוסלם)

הנביא מוחמד הבהיר את הצורך העומד מאחורי ראייה חזותית של הארוסה. לפי אנס בן מאלק ירצהו אללה, אלמוג'יר בן שעבה  ארס אישה, הנביא יעץ לו: לך ותסתכל עליה כי טוב שתהיה הרמוניה בין שניכם".

על מנת שהאיסלאם יבטיח קיום חברה טובה רחוק מהבעיות החברתיות וכל עוד, וכי האהבה בין הגבר לאשה היא נורמלית ואינסטינקטיבית, מקבל האסלאם את האהבה התמימה ומציין את דרכי חיזוקה והמשיכה. הנביא מוחמד אמר " טוב לאהובים להתחתן".

האיסלאם קורא לאפשר לאהובים להתחתן, לפי עבאס: בעלה של ברירא היה עבד בשם מוג'יס, ראיתי אותו הולך אחריה והדמעות זולגות על הזקן שלו. הנביא אמר לעבאס :"האם אינך מתפלא מאהבת מוג'יס לברירא ומשנאת ברירא למוג'יס?".

(מסופר על ידי אלבוח'ארי)

האיסלאם מעודד את המוסלמים להציג את בנותיהם – בהסכמתן – להתארס לאנשים הטובים והדתיים, אין פגם בכך. לפי הקוראן בסיפורו של משה: " וכשבא למעיינות מדייאן מצא אנשים רבים משקים את צאנם ומצא שתי צעירות המרחיקות את צאנן שאל אותן מה יש, אמרו לא נגיש למעין לפני שהשאר ישקו את צאנם, ואבינו איש זקן , הוא השקה להם, וישב בצל ואמר אללה אני זקוק לחסדך, ואליו ניגשה אחת מהן מביישת, ואמרה: אבא מזמין אותך לגמול לך, וכשהגיע לאבא סיפר לו על מה שקרה, האבא אמר אל תפחד, ניצלת מאנשי הרשע. אחת הבנות אמרה לאבא שלה תשכור את שירותיו כי הוא חזק ואמין, הוא אמר אני רוצה שתתחתן מאחת משתי בנותי תמורת עזרתך למשך שמונה שנים ואם תשלים עשר תהיה התנדבות, ואינני רוצה להכביד עליך בעזרת השם אהיה איש טוב, אמר לו ברית ביננו או שאשלים או שאמות ואללה עד עלינו".

(מסופר על ידי אלבוח'רי).

לפי סאלם בן עבד אללה סיפר כי שמע את עבד אללה בן עומר אומר כי כאשר התאלמנה חפצא בתו של עומר לאחר מות חניס בן חוזיפה, שהיה מחברי הנביא מוחמד, אמר עומר בן אלח'טאב: "פניתי לעות'מן בן עפאן והצעתי לו להתחתן ממנה, והוא אמר אחשוב על זה ולאחר כמה לילות נפגשנו והתנצל לי, אז פניתי לאבו בקר והצעתי לו את חפצא והוא שמר בשתיקה, כעסתי עליו יותר מעות'מאן, ולאחר כמה ימים נארסה לנביא מוחמד עליו השלום והתחתן ממנה. לאחר מכן נפגשתי עם אבו בכר ששאל אותי: האם כעסת עלי כשהצעת לי את בתך? עומר השיב בכן. אז אמר אבו בכר: מה שמנע ממני הוא שאני ידעתי שהנביא מוחמד דיבר עליה, ולא רציתי לחשוף את סודו של הנביא ואילו וויתר עליה הנביא הייתי מתחתן ממנה.

חוזה הנישואין באיסלאם

 

ותנאי הנישואין הכשרים באיסלאם:

1-          הסכמת שני הצדדים לנישואין, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "האלמנה מתחתנת לאחר אישור ההורים, והבתולה מתחתנת לאחר הסכמתה" שאלו איך תסכים, הנביא אמר: הסכמה בשתיקה" (מסופר על ידי אלבוח'ארי). מי שהתחתנה בניגוד לרצונה זכאית לבקש ביטול הנישואין, לפי ח'נסאא בת גוזם מהאנצאר כי אביה הכריח אותה להתחתן, היא פנתה לנביא מוחמד שביטל את נישואיה " (מסופר על ידי אלבוח'ארי). המגמה העיקרית היתה לשמר על קיומה של המשפחה ולמנוע בגידה משפחתית.

2- הימצאות ההורה או האחראי היא תנאי עיקרי לנישואין. הנביא מוחמד עליו השלום אמר:" אין נישואין ללא הורה או אחראי ושני עדים, אחרת הנישואין יהיו בטלים, אם יסתכסכו בני הזוג יפסוק השלטון בינהם" (מסופר על ידי בן גבאן)... המטרה היא לשמור על קשרי הקרבה וההורים והאחראים תמיד מקפידים על הבטחת אינטרסי שני בני הזוג. ואם אין לאשה הורים או אחראים, ונמנע ממנה להתחתן בכוחות עצמה (מניעת האשה מלהתחתן על פי רצונה) עוברת האחריות לשלטון בהתאם לאמרת הנביא:"השלטון הוא האחראי", לפי בן עבאס "אסור עליכם מאמינים לרשת את הנשים על אפן ולמנוע מהן מלהתחתן כדי לקבל בחזרה מה שנתתם להן". הוא אמר: כשמת הבעל קרוביו נהפכים לאחראים על אשתו, אם ירצה אחד שיתחתן ואם לו ניתונים אותה כאשה לאיש אחר, לכן ירד פסוק זה.

3- לאחר הסכמת שני הצדדים  חייב הבעל לקבוע את המהר ולשלמו. אללה אמר " תנו לנשים את המהר בזכות ואם תוותרנה על חלק ממנו ברצון קבלו" (סורת הנשים: 3)... אסור להגזיר בערך המהר. הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אשראי לאשה שקל לארוס עם מהר קל ותלד בקלות" (אלמוסתדרק).

הח'ליף השני של הנביא מוחמד עליו השלום, עומר בן אלח'טאב אמר: אסור להגזים במהר, כי אילו הגזמה זו היא כבוד בחיים או יראת שמיים היה הנביא מוחמד מגזים. הנביא לא שלם לנשותיו ולא לקח  לבנותיו יותר משתים עשרה אוקיות.

גם יש לממש את כל התנאים המוסכמים והמקובלים אחרי הנישואין אם יש תנאים כאלה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "התנאים הראויים למימוש הם אשר אפשרו לכם להתחתן" (מסופר על ידי אלבוח'רי).

וכדי ליצור אווירת שמחה ואושר, האיסלאם חיב לערוך סעודה שאליה יוזמנו הקרובים והחברים כדי להכריז על הנישואין בפומבי. לפי אנס בן מאלק: "אל אלמדינה הגיע עבד אלרחמן בן עאווף והנביא הקבילו עם סעד בן אלרביע מהאנצאר שהציע לו את מחיצת נשותיו וכספיו אבל עבד אלרחמאן אמר לו: שיתברכו נשותיך וכספיך, תורה לי איפה השוק, והוא סחר בשוק והרוויח, הנביא ראה אותו אחרי כמה ימים, הנביא אמר לו : מה יש עבד אלרחמן? אמר: התחתנתי מאחת מנשות האנצאר. הנביא שאל כמה שלמת לה מהר, הוא השיב: משקל גרעין של זהב, הנביא אמר "תערוך סעודה אפילו עם כבשה" (מסופר על ידי אלבוח'ארי). וגם אסור להגזים או לבזבז. אללה אמר " אל תבזבז כי בזבזנים הם אחים לשטנים, השטן כופר".

כל מי שמוזמן לסעודה חיב להשתתף ואינו חיב להתנצל אלא מסיבות טובות. הנביא מוחמד עליו השלום אמר: מי שמוזמן לסעודה חיב לבוא". באי הסעודה צריכים לברך את המזמינים כפי שאמר הנביא: "אלוהי שתסלח להם, תנחם עליהם ותברך את פרנסתם" (מסופר על ידי בן גבאן), ויתפללו למען  שני בני הזוג כפי שאמר הנביא: " שאללה יברך אותכם, ולכם, וישלב ביניכם בטוב " (אלמוסדתרק).

האיסלאם התיר להשתמש בתוף ולזמר בצורה מכובדת כדי להכריז על הנישואין, הנביא מוחמד עליו השלום אמר לעאישה ירציה אללה כשהתחתנה אישה לאיש מהאנצאר: "היה שעשוע? האנצאר אוהבים שעשוע."(מסופר על ידי אלבוח'ארי).

 

כללי  ההתנהגות  בחתונה

החתן חייב לדבר לאל לבה של הכלה ולשוחח עמה בדרך נעימה כדי להפשיר את הקרח ביניהם, כפי שעשה הנביא מוחמד. לפי שהר בן חושב, אסמא בת יזיד נכחה בחתונת עאישה עם הנביא על השלום, וביקשתי ממנו לשבת לידה. הוא ישב והביא כלי מלא חלב ונתן לה לשתות אבל היא התבישה, נזפתי בה ואמרתי קחי מיד הנביא, עאישה לקחה ושתתה קצת, הנביא אמר לה "תני לחברותיך" אסמא אמרה: תקח אתה ותשתה ממנו ותתן לי לאחר מכן, הוא לקח את כלי החלב, שתה ונתן לי, אמרה: ישבתי ושמתיו על פרכי סובבתי אותו כדי לשתות מאותו מקום שממנו שתה ואמר לנשים שהיו אצלי "קחו" אבל הן אמרו לא רוצות אז אמר הנביא "אל תהיינה רעבות ושקרניות" תספיקו לומר לא רוצות והחלטתי שלא לחזור על זה עוד פעם."

(מסופר על ידי אחמד)

לפי הסונה חיב החתן לאחוז בראש הכלה ויתפלל לאללה, הנביא מוחמד עליו השלום  אמר " כל אחד חייב לאחוז בראש השפחה או האשה או אפילו הבהמה ולהתפלל למען הברכה ויאמר : אללה אני מבקש ברכתה ואת הברכה שנבראה עליה ונזהר מרעתה והרעה שנבראה עליה, וגם יהיה זה גמל שיאחוז בגבשון" (אלמוסתדרק).

 

כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג

כפי שנאמר האיסלאם רואה ביצר המין יצר נורמאלי שיש למלאו בדרך ליגאלית ובצל תנאים וכללים לכן הוא מחשיב יצר זה ומעודד בין שני בני הזוג. לפי גאבר: נסעתי עם שיירה רכטב על גבי חמור בשורה האחרונה, הנביא היכה אותי לדרבני ומייד קפצנו לראשית השיירה ונאלצתי לרסן אותו. הנביא בא אלי ושאל "תמכור אותו ואללה יסלח לך? אמרתי הוא לרשותך כבוד הנביא, הוא חזר על בקשתו פעמים ספורות והשבתי אותה תשובה וחזר ושאל " האם התחתנת אחרי אביך?" אמרתי כן, שאל בבכורה או אלמנה. אמרתי אלמנה, הוא אמר "אילו התחתנת עם בכורה הייתה יכול להחליף עמה פינוקים והצטחקויות" (מסופר על ידי אחמד).

 

האיסלאם החשיב את הליטופים והפינוקים בין בני הזוג כדי לחזק את  הקשר והקרבה ביניהם. הנביא מוחמד עליו השלום אמר : " תקלעו ותרכבו, הקליעה יותר טובה מרכיבה וכל משחקי המאמין בטלים חוץ מקליעת חץ גידול סוס וליטוף אשתו" (מסופר על ידי בן מאגה).

האיסלאם קורא לנקיון האישי ולריח הטוב וההופעה הנאה כי זה מגביר את החיבה והקרבה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אללה יפה ואוהב יופי" (מסופר על ידי מוסלם), הגברת עאאישה אמרה: הייתי מבשמת את הנביא בבשמים הטובים ביותר בראש ובזקן" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

לפי בן עבאס: " אני מתיפה לאשתי כמו שהיא מתיפה לי והייתי אוהב לממש את זכויותי עליה כדי לממש את זכויותה עלי כי אללה אמר "ולהן מה שיש עליהן לפי הצדק" (סורת הפרה : 228).

מקום ההצטחקות והפינוקים 

במיטה

מותר לשני בני הזוג להיטת עירומים וליהנות מהסתכלות כל אחד על השני. מפי בהז אבן חכים לפי אבא וסבא שלו אמרתי: מערומינו מתי כשרים ומתי פסולים כבוד הנביא, הנביא אמר "תשמור על מערומיך אבל לא בפני אשתך או שפחתך" שאלתי ואם שניהם שכובים זה על זאת? אמר אם אפשר להסתיר, זה טוב". שאלתי ואם הוא לבד? השיב חייב להתבייש מאללה" (אלמוסתדרק).

מגיע לכל אחד משני בני הזוג ליהנות מהזיווג על פי דרכו בתנאי שהזיווג יהיה במקום הנכון (שממנו יולדת האישה), מפי עבאס נאמר: עומר אבן אלח'טאב פנה לנביא ואמר: טעיתי טעות חמורה, הנביא שאל: במה?, עומר אמר זיווגתי את אשתי מאחור, הנביא לא השיב אבל אללה השרה לנביא את הפסוק " נשותיכם מותרות לכם, תוכלו לשכוב עמן בכל עת" ואמר "מקדמי ומאחורי ותתרחק מהקדמי והמחזור" (מסופר על ידי בן חבאן).

אין לפרש את הדבר כהתרחקות מלאה מאשה עם מחזור. מפי עאישה: עם מחזור אכלתי ושתיתי עם הנביא עליו השלום והוא שתה מאותה כוס והיינו מתנקשים" (מסופר על ידי מוסלם).

גם אין לפרש את הדבר כאילו אסור שכל אחד לא יהנו מזולתו. חברי הנביא שאלו אותו על המחזור ואללה הוריד לו " שואלים אותך על המחזור זה הוא נזק, שלא תזווגו נשים עם מחזור" הנביא אמר "תוכלו לעשות כל דבר חוץ מהזיווג. וכשנודע ליהודים על כך, אמרו איש זה לא השאיר דבר משלנו שלא התנגד לו. אוסייד בין חודייר ועבאד בן בשר פנו לנביא מוחמד עליו השלום ואמרו: אסור לנו לזווג, הנביא עשה פרצוף, אבל לא כעס עליהם ונתן להם חלב לשתות". (מסופר על ידי מוסלם).

ומפי גאבר נאמר: "יהודים אמרו כי אם הגבר זיווג את אשתו עם מחזור יוולד לו ילד פוזל, והושרה הפסוק " נשותיכם מותרות לכם, תוכלו לשכוב עמן בכל עת" כי לא משנה עם מחזור". (מסופר על ידי בן חבאן).

לפי הסונה יש להתפלל לאללה בשעת השכיבה , הנביא מוחמד עליו השלום אמר " אילו התפלל האיש ששוכב עם אשתו לאללה ואמר בשם אללה תרחיק ממנו את השטן ותרחיק את השטן מזרענו, הרי השטן לא יכול להזיק לו לעולם" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

הבעל חייב להצטחק, ללטף ולנשק את אשתו כדי להלהיב את היצר שלה ולהמתין עד שתתפנה לו, אנס בן מאלק אמר כי הנביא אמר: "האם ישכוב אדם עם אשתו חייב להשלים את המלאכה ואם לא הספיקה למלא את חשקה חייב הוא להמשיך עד שיתמלא חשקה". (מוסנד אבו יעלי).

עומר בן עבדאלעזיז סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אל תשכוב עם אישתך אלא לאחר שיתגלה החשק שלה ושאלתי עד מתי? אמר "אתה מנשק לה ואם נתגלה חשקה תוכל להתחיל". (אלמוג'ני – כרך שמיני).

ואם ירצה לשכוב מחדש חייב הבעל להתקלח או אפילו להתרחץ כפי שמתרחצים לתפילה כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר " אילו רצה מי שהוא לשכוב מחדש עם אשתו חייב להתרחץ, כי אז יהיה יותר נקי ויותר מרוענן. (מסופר על ידי מוסלם).

הצטחקות, ליטוף ופינוקים בשעת ההתקליות, כי אסור להסתפק בזה בשעת ההזדווגות והשכיבה, החשוב שהדבר ייעשה החוק ממראה עיניהם ומשמע אוזניהם של האחרים. הגברת עאאישה אמרה: "היתי מתרחצת עם הנביא מכלי מים אחד והיינו משחקים ביחד".(מסופר על ידי מוסלם).

ליטופים ופינוקים בבית, הגברת עאאישה נשאלה על התנהגותו של הנביא מיד עם כניסתו לבית, היא אמרה: " הסוואק כדי לנקות ולבשם את פיו על מנת שיוכל לקבל את פני תושבי הבית. עאאישה סיפרה כי הנביא נשק אחת מנשותיו ויצא לתפילה מבלי להתרחץ. עורווא אמר, הנביא נשק אותך? אז צחקה בחיוב." (מסופר על ידי אחמד).

ליטופים ופינוקים מחוץ לבית    

מותרים כפי שהבהרנו בתנאי שיהיו רחוקים ממראה עיניהם ומשמע אוזניהם של אחרים, מפי אבו סלמה בן עבד א.רחמן אמר: " עאישה סיפרה לי כי בצעירותה היתה עם הנביא בנסיעה, הוא אמר לחבריו תזוזו קדימה ואמר לעאאישה הבה נתחרה בריצה, הסכמתי וקדמתי לו, אחרי שנים רבות ולאחר שהשמנתי חזרנו על אותו נסיון והוא קדם לי ואמר כך אנו שווים"(אלסונן אלקוברה).

יש לציין גם כי אסור לחשוף סודות משפחתיים ולהפוך אותם לנושא של דיבורים.... הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " דבר חמור מאוד ביום הדין הוא שהגבר יחשוף את סודות אשתו" (מסופר על ידי מוסלם), וכדי לשמור על המשך קיומה של המשפחה ושל החברה האסלאמית, הסונה המוסלמית ציינה את זכויותיו ואת חובותיו של כל אחד משני בני הזוג.

 

 

זכויות האשה

כדי להבליט אותן זכויות די להצביע על כמה פסוקי קוראן  ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום .

1-אללה יתעלה אמר " תחיו עמן באופן טוב ואם תשנאו אותן יתכן שתשנאו דבר וממנו יוציא אללה טוב רב" (סורץ הנשים: 19).

2- אללה יתעלה אמר " להן כפי שיש עליהן בצדק והאנשים קודמים דרגה". (סורת הפרה : 228).

3- הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הטוב שבכם הוא הטוב למשפחתו, ואני הטוב ביותר למשפחתי" (מסופר על ידי בן מאגה).

4- הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " המאמינים המושלמים ביותר הם בעלי המוסר הטוב ביותר והטובים שבכם הם הטובים לנשותיהם" (מסופר על ידי בן חבאן).

5- הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " תהיו יראי שמיים לגבי נשותיכם כי לקחתם אותן ושכבתם עמן בזכות שם אללה, והן חייבות שלא לתת לאף אחד שנוא עליכם לישון במיטותיכם, ואילו עשו יש להרביץ להן בקלות, ואתם חייבים להבטיח להן פרנסה ובגדים" (מסופר על ידי בן חבאן).

 6- הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "המאמין (הבעל) אינו חייב להתרחק ממאמינה (אישתו), כי אם סלד תכונה אהב תכונה אחרת" (מסופר על ידי מוסלם).

7- מפי חכים בן מועווייה מפי אביו אמר: שאלתי את הנביא על זכויות האישה, והוא השיב: להאכיל אותה כשאתה אוכל ולהלביש אותה כשאתה לובש ואסור לסטור את הפנים, ואסור להשמיץ אלא בבית כי רק אללה מושלם.


 

זכויות הבעל

 

מספיק לציין כמה פסוקים ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כדי להראות בקיצור את זכויות הבעל על אשתו:

1-   אללה הגדיר את הנשים הטובות : "הטובות יראות שמים שומרות על הנסתר כפי שאללה שמר" (סורת הנשים :34).

2-   מפי עאאישה: שאלתי את הנביא מוחמד עליו השלום מי הוא בעל הזכויות הרבות על האישה? והשיב: "הבעל" ושאלתי מי הוא בעל הזכויות הרבות ביותר על הגבר? אמר"אמא".(אלמוסתדרק).

3- ומפי חצין בן מוחצן, דודתי אמרה, פניתי לנביא מוחמד עליו השלום בעניין מסויים, הוא שאל אותי " את נשויה?" אמרתי כן, שאל: "איך מתיחסת אליו?" (מתכוון לבעלה), היא אמרה: לא חוסכת אף מאמץ כדי לשרת אותו. הנביא אמר: שתדעי שהוא גן העדן וגיהנום שלך". (אלמוסתדרק).

4- מפי אבו הוריירה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אם תקיים האישה את חמש התפילות ותצום את רמאדן ותשמור על טוהרה ותציית לבעלה תוכל להיכנס לגן עדן משער שתרצה" (מסופר על בן חבאן).

5- מפי מועאז בן גבל, הוא ביקר באישם וראה את הנוצרים סוגדים בפני הבישופים והכומרים וראה את היהודים סוגדים  בפני רבניהם וחכמיהם ושאל למה הם עושים זאת: אמרו שזו היא ברכתם של הנביאים, ומזכותינו לעשות כך לנביא שלנו, אז אמר הנביא מוחמד עליו השלום " הם שקרו לנביאיהם וסילפו את כתביהם ואילו בקשתי ממי שהוא לסגוד בפני מישהו הייתי מבקש מאישה לסגוד לבעלה מרוב זכויותיו. אף אישה לא תטעם את טעם האמונה לפני שתמלא אחר דרישות בעלה אפילו כשהיא רכובה על גבי גמל .(אלמוסתדרק).

 

6- בן  עבאס סיפר: אישה באה לנביא מוחמד ואמרה, אני שליחת הנשים אליך, אללה הוא אלוה הנשים והגברים ואתה נביא אללה נשלחת לנשים ולגברים, אבל על הגברים נגזר לצאת לגיהאד ואם ינצחו יקבלו את שכרם ואם יפלו חללים ישארו אצל אללה חיים, מה על הנשים לעשות כדי לזכות לאותה דרגה?, הנביא השיב:" לציית לבעלים ולדעת מה הן זכויותיהם ומעטות הן היודעות" .(מגוון עבד אלראזק).

 


 

הגירושין באיסלאם

הנישואין קדושים באיסלאם לכן הקפיד האיסלאם על גורמי חיזוק הקשרים בין בני הזוג, לכן אין פלא בכך שאללה הגדיר את חוזה הנישואין כברית חזקה והדוקה. אללה אמר " ולקחו ממכם ברית חזקה" (סורת הנשים :21).

קדושה זו בלטה בדברי הנביא מוחמד עליו השלום: "מי גרם לגירושיה של אשת אדם, אינו שיך לנו" (מסופר על ידי בן חבאן), ולמרות זאת נקבעו הגירושין כדרך לפירוק הנישואין אבל הנביא מוחמד אמר: "הגירושין הם הדבר הכשר השנוא ביותר" (אלמוסתדרק).

כשהבעיות המשפחתיות מגיעות למבוי סתום, ואין פתרון חוץ מהגירושין כדי למנוע בגידות ומה שנולד מהן בנושאי ירושה והפצת תופעות שליליות בחברה דבר שמשפיע לרעה על גידול הילדים.

חופש הגירושין לא נשאר ללא גבולות לכן נקבע כי הגירושין:

1-   יהיו חובה אם השופטים על כך, אללה אמר " ואם תפחדו מפני ניתוק הקשר המשפחתי תשלחו שופט מטעם הבעל ושופט מטעם האשה ואם ירצו לתקן את המעוות יצליחו".

2- יהיו אסורים אם אינם מוצדקים וללא תירוץ והשטן הוא אשר מעודד גירושין. הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " השטן מעמיד את הצער שלו על פני המיים ושולח את שליחיו, הנחות ביותר הוא המזיק ביותר, אחד מהם בא ואומר עשיתי כך וכך, והשטן אומר לא עשית כלום, נוסף אומר לא ויתרתי עד שהפרדתי בין איש לאשתו, השטן מברך אותו ואומר כן אתה הטוב" (מסופר על ידי מוסלם).

3- הגירושין מותרים באם האשה חסרת מוסר וקשוחת עורף על אף שדרושה סבלנות דווקא אם יש ילדים.

4- הגירושין הכרחיים באם האשה אינה דבקה בעיקרי הדת או פרוצה ולא הטתה אוזן לעצות, אותה זכות מובטחות גם לאישה באם לא נדבק הגבר בהוראות הדת וחסר מוסר או חסר יכולת מינית ועוד.

(الخلع) אלח'ולע באיסלאם

 אם חיי המשפחה אינם בנויים על הרמוניה ועל הבנה, חיבה ויחס טוב הם נהפכים למקור של יגון ושל תסכול, עם זאת אמר אללה תחיו עימן תוך שמירת טובה ואם תשנאו אותן, יכולים אתם לשנוא משהו ואללה מוציא ממנו טוב" (סורת הנשים: 19), אבל אם תתקשה האישה לסבול מגיע לה לבקש "ח'ולע" כי במקרה הגבר, כשירצה, הוא יכול לגרש לפי זכותו, ואם האישה היא אשר ניזוקה ונפגעה מגיע לה לנתק את הקשר המשפחתי על ידי "הח'ולע" אבל היא חייבת  להחזיר לבעל את כספי המהר שקיבלה. זה הוא דבר צודק מאוד כי הבעל הוא אשר שלם את המהר ונשא על שכמו את נטל הנישואין. אללה יתעלה אמר " לא מותר לכם לקחת דבר ממה שנתתם להן אלא אם יש חשש שלא יקיימו את הוראות אללה, ואם יש חשש כזה אין פגם בהחזרת כספי המהר" (סורת הפרה: 229).

המטרה היא לשמור על כבודם של האנשים ולשמור גם על החברה כדי לסתום את הגולל בפני ניוון נחקקו הגירושין. וצדקו דברי אללה "ואם יתגרשו יעשיר אותם אללה בנדיבותו".

 


 

תוצאות האינרכיה המינית

האיסלאם אסר את הזנות וראה בו חטא עצום ואסר גם את כל הגורמים המובילים לה, סייד קוטב ז"ל אמר כי האיסלאם רצה להילחם בפחיתיות שאינה מבחינה בין גוף לגוף, כי הוא חותר לבניית בית  וחיים משותפים ולכונן יחסים בין שני המינים על בסיס הרגשות האינושיים הנשגבים שהופכים את המגע בין שני גופים למגע בין שני לבבות ושתי רוחות כלומר מפגש בין שני בני אדם שביניהם מקשרים חיים משותפים, תקוות משותפות, כאבים משותפים ועתיד משותף ובמסגרתם יפגש הזרע המשותף עם הדור החדש שיווצר בחממה המשותפת שההורים הבלתי נפרדים שומרים עליה, לכן החמיר האיסלאם את עונש הזנות המטרפדת את כל הערכים ואת כל היעדים והופכת את הבן אדם למפלצת פראית פרימיטיבית המעוניינת אך ורק להרוות את צמאונה המיני החולף. מאחורי צמאון מיני זה לא עומד רצון לבנות חיים, לעבד אדמה וליצור עציד. ויש הבדל מהותי בין חשק בוער לבין רגש אמיתי נשגב ומתמשך.

האיסלאם אינו נלחם ביצרים האינסטנקטיביים אבל מסדר אותם, מנקה אותם, ומעלה אותם כדי להפוך להיות הציר המרכזי של המוסר הנפשי והחברתי. הזנות ובמיוחד הסדרתית גורעת מאותה נטייה אינסטנקטיבית, את המימד הרוחני ואת הרגשות הנשגבים שאפיינו את המין לאורך ההיסטוריה האנושית כך שהוא נראה חשוף עירום ומלוכלך כמו אצל חיות ולפעמים נראה המין אצל החיות יותר מסודר ויותר מכובד מאצל הזונים.

אפשר לציין את התוצאות השליליות שמקורן באינרכיה המינית ובראשן התפשטות תופעות הזנות:

 • התפשטות המגיפות והמחלות המסוכנות הפוגעות ביחיד וגם בחברה. אללה אמר אל תתקרבו  לזנות כי היא מעשה מגונה ודרך רעה" (סורת אל אסראא:32).
 • הנביא מוחמד עליו השלום אמר " חמשה מפגעים שלא תקלו בהם – חס וחלילה – אילו נתגלתה הזנות בקרב אנשים והצהירו עליה, יתפשטו בהם הכולרה ועוד כאבים שלא נועדו בעמים קודמים, ואילו גרעו מהמדדים והמשקלים, הם ייתקלו בשנים קשות ובקפוח השלטון, ואילו מנעו את הזכּאת לא יירדו להם גשמים ולולא בעלי החיים לא יירדו גשמים, ואילו הפירו את הברית עם אללה ועם נביאו, אויבים מבחוץ יתקיפו אותם וישדדו את רכושם ואם שופטיהם לא ישפטו בהתאם לקוראן תתפרץ השנאה והאיבה ביניהם" (אלמוסתדרק).
 • הזנות מעוותת את היופי ומנטרלת את שלוות הנפש והתעלותה. הזונה נהפך לחיה פראית המבקשת להרוות את צמאונה. הזנות גורמת לעוני בגלל  ההוצאות  המנופחות הכרוכות בה זה בנוסף לבזבוז המאמץ והזמן דבר שגורם לתחושת חרטה ויגון בחיים וגורל מר בעולם האחרון.
 • ריבוי הממזרים, ואין זה סוד לומר כי התפשטות תופעת הממזרים חסרי החממה הטבעית של האב והאם שבמסגרתה יוכלו ליהנות מהדרכה חיובית, יוצרת בחברה שכבת ילדים בלתי מבוקרת ובעלת תחושות של שנאה כלפי החברה. (אנה פרויד ) אומרת בספרה ילדים ללא משפחות כי העיוות הנפשי המלווה את ילדי בתי היתומים וכאלה, גורם להפרעות נפשיות וסטיות חריפות שהפסיכולוג לא יוכל לטפל בהן".
 • התפשטות מחלות הנפש כמו דאגה, תחושת אי נוחיות, תחושת נחיתות ואשם וביזוי עצמי שמקורם ביחסי המין הבלתי ליגאליים. צדק אללה כשאמר " מנסיו שהוא ברא לכם מעצמכם בנות זוג כדי לנוח עמם ויצר בינכם חיבה ורחמנות".
 • התפשטות האינרכיה המינית גורמת לאינרכיה המוסרית. ידוע כי באמצעות הכסף מצליחים לפתות ולהפיל את הקורבנות ולהשיג תענוגות ועם אזילת הכסף מידי הזונים הם פונים להשגת כסף בדרכים שאינן דרכים, בגניבה, ברמאות, בשקר ובשוחד כדי להרוות את תשוקתיהם המיניות אפילו על חשבון הזולת או שהם פונים לעבר האונס.
 • העונש המוטל על החברות שבהן מתפשטת תופעת הזנות, הנביא מוחמד עליו השלום אמר " האומה שלי תשמור על חוסנה אלא אם תתפשט בה תופעת הממזרים, אז תועים באופן קולקטיבי על ידי אללה ישתבח שמו" (מוסנד אלאמאם אחמד).

 

 

 

סיכום

 

במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי  היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה להרחיב את ידיעתו על אותו נושא החשוב של החיים האינושיים ועל הדרך שהאיסלאם הנהיג כדי לנמס אותו ולהעלותו לדרגה שהמוסלמי נגמל עליו עם מימוש נכון וליגאלי כפי שקבע האיסלאם. סקירה זו עלולה לשמש חדף מדרבן לאנשים כדי לדעת הרבה על אותה דת עצומה שטיפלה בכל העניינים המעניינים את הבן אדם בחייו הצבוריים והפרטיים או אפילו אחרי מותו.

 

האיסלאם  הבהיר כי עבודתו הטובה של הבן אדם אינה נפסקת  עם  פטירתו באם  השאיר מאחוריו בנים טובים  או עבודות טובות , הנביא מוחמד עליו השלום  אמר " עם מותו של הבן אדם נפסקת עבודתו חוץ משלושה דברים הם צדקה שוטפת, מדע שניתן להפיק ממנו תועלת או ילד טוב שיתפלל למענו" (מסופר על ידי מוסלם).

 

הנביא מוחמד עליו השלום אמר עוד " מי שקרא למעשים טובים  יש לו שכרו ושכר דומה לשכרם של כל מי שעשו אותם מעשים, ומי שקרא למעשים רעים, יש לו עונשו ועונש דומה לעונשם של ההולכים בתלמו" (מסופר על ידי מוסלם).

 

האיסלאם התאפיין ברך שהוא טיפל במכלול העניינים האינושיים וממילא עסק בפרטים החלקיים של חיי האינוש. מפי סלמאן נאמר: הכופרים אמרו אנו רואים כי מוחמד מלמד אותכם את כל העניינים אפילו כיצד להשתין, ואמרתי להם זה נכון הוא אסר עלינו לנקות ביד ימין את מקום ההשתנה או הצואה או לפנות לכיוון "הקפלה" (כיוון התפילה) ואסר עלינו להשתמש ברפש ובעצמות.(מסופר על ידי אחמד).

 

יש לציין את דבריו  של משפטן מערבי  דגול על המשטי האסלאמי וטיפולו השורשי בכל תחומי החיים. הפרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת הרפרד קבע בספרו  "רוח הפוליויקה העולמית" כי דרך התקדמותם של המשטרים האיסלמיים אינה קשורה באימוץ שיטות המערב הטוענות כי אין קשר בין הדת לבין אורחות חייו של היחיד והחוק והמשטר. האדם חייב למצוא בדת מקור של צמיחה ושל התקדמות, ולפעמים שואלים אחדים האם המשטר האיסלאמי יכול להמציא רעיונות חדשים ולגזור גזירות עצמאיות בהתאם לצורכי החיים המודרניים?

 

התשובה היא שבתוך המשטר האיסלמי נמצות נכונות פנימית לצמיחה ומבחינת נכונותו להתפתחות, הוא עולה בהרבה על משטרים אחרים. הקושי לא היה נעוץ בכלל בהעדר אמצעי הצמיחה וההתפתחות בחקיקה האיסלמית, אלא בעיקר בהעדר הרצון להשתמש בהם. אני חש שאהיה צודק מאוד כאשר אקבע כי ההלכה האיסלמית כוללת בתוכה את כל מרכיבי ההתקדמות והתחייה.

 

איזו דת נפלאה זו היכולה ללוות את הבן אדם בכל מצבי חייו כדי לסדר לו את כל ענייני חייו, דת כזו ראויה לכך שהמוסלמים יהיו דבקים בה דבקות מלאה ולהטיף לאחרים להאמין בה כדי לעומד על קנקנו ועל עובדותיו רחוק מהקנאות כדי לדעת מה הם יתרונותיה וליהנות מאופיה. זו היא דת היכולה לשמש מפתח לכל טוב ומכשול לכל רע.

 

 

 

 

הספר הזה

במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי  היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה להרחיב את ידיעתו על אותו נושא החשוב של החיים האינושיים ועל הדרך שהאיסלאם הנהיג כדי לנמס אותו ולהעלותו לדרגה שהמוסלמי נגמל עליו עם מימוש נכון וליגאלי כפי שקבע האיסלאם. סקירה זו עלולה לשמש חדף מדרבן לאנשים כדי לדעת הרבה על אותה דת עצומה שטיפלה בכל העניינים המעניינים את הבן אדם בחייו הצבוריים והפרטיים או אפילו אחרי מותו.