صفات انسان در قرآن

با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شوی

اسم الكتاب: صفات الإنسان في القرآن


تأليف:  محمد خير مرادي


الناشر: موقع عقيدة


نبذة مختصرة: ذكر المؤلف في هذا الكتاب الصفات المذكورة في القرآن، وهي على قسمين: صفات المؤمنين، وصفات المنافقين والكافرين.

صفات انسان در قرآن

دانلود

درباره کتاب

نویسنده :

محمد خير مرادي

ناشر :

www.aqeedeh.com

دسته بندی :

About Quran & Hadith