Islam: The Solution for World Economy? - Dr. Haitham al-Haddad

The world economy system has failed miserably. The majority of the world is suffering from hunger, while a small portion is enjoying luxuries lives. The poor countries and people have been enslaved by loans based on the usury system, so the poor are getting poorer and the rich are getting richer. What is the solution to this unfair distribution of the world's resources and wealth? Which system can fix this problem? Can Islam be the solution to the world economy? Listen to Dr. Haitham al-Haddad elaborate the topic in this very interesting lecture that was held at Oslo University College.
(English)

Verdens økonomisystem har mislyktes totalt. Store deler av verden lider av sult, mens en liten del nyter luksuriøse liv. De fattige land og folk har blitt gjeldsslaver basert på rentesystemet, så de fattige blir fattigere og de rike blir rikere. Hva er løsningen på denne urettferdige fordelingen av verdens ressurser og rikdom? Hvilket system kan løse dette problemet? Kan islam være løsningen på verdensøkonomien? Lytt til Dr. Haitham al-Haddad utdype temaet i dette svært interessant foredraget som ble holdt på Høgskolen i Oslo og Akershus.
(Norsk)