Dumnezeu în creștinism... care este Natura Lui

Dedicație…

Pentru cei care caută adevărul cu sinceritate, onestitate și cu mintea deschisă!

Dumnezeu în creștinism…

- Care este Natura Lui? -

الإله في النصرانية .. ما طبيعته؟

 

 

Dr. Naji ibn Ibrāhim Al-‘Arfaj

  د. ناجي بن إبراهيم العرفج

 

Traducere:

European Islamic Research Center (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

Oana-Alexandra Nica

Revizuire:

Alina Luminița Crăciun

 

WWW.ISLAMLAND.COM

 

 

 

 

 

Dedicație…

Pentru cei care caută adevărul cu sinceritate, onestitate și cu mintea deschisă!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul),

Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul)

 

Întrebări preliminare

 

1. Care este Natura lui Dumnezeu în creștinism?

2. Este Dumnezeu Unul sau Trei (conceptul de Trinitate)?

3. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) egal cu Dumnezeu?

4. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) Dumnezeu sau parte a divinității?

5. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) fiul omului sau fiul lui Dumnezeu?

6. Așadar, cine a fost Isus (Pacea fie asupra sa!) în realitate?

7. Care este opinia voastră?

 

Vă rog să citiți următorul text cu atenție, în mod critic și fără niciun fel de preconcepție!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isus (Pacea fie asupra sa!) a spus: „Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face slobozi.”

 

 

 

 

 

 

Ca un căutător al adevărului și un student al vieții și după mulți ani de observare, cercetare și studiu comparativ, am înțeles că oamenii își bazează adeseori credințele și judecățile pe niște temelii slabe și nestatornice, iar nu pe o fundație solidă din piatră, așa cum a recomandat Isus (Pacea fie asupra sa!).

Cu privire la subiectul acestei cărți, am observat că există niște diferențe majore între semnificația generală și oficială a termenului de Dumnezeu în creștinism și ceea ce Biblia însăși afirmă!

În această cărticică, îmi doresc să împărtășesc cu voi din dragoste și grijă ceea ce am observat și învățat de-a lungul călătoriei mele continue de cercetare, analiză și studiu.

Scopul acestei lucrări este acela de a vă prezenta în mod onest și deschis ceea ce am descoperit, iar nu acela de a răni sentimentele cuiva.

Acum, haideți să începem să discutăm despre anumite chestiuni și întrebări legate de Natura lui Dumnezeu în creștinism și anume Trinitatea și divinitatea lui Isus (Pacea fie asupra sa!).

 

 

 

 1. Este Dumnezeu Unul sau Trei?
 2. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) parte a divinității?

 

 

 

 

Ce anume credeți?

 

Care este răspunsul vostru?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haideți să luăm răspunsul din Biblie:

„Și, iată, venind un tânăr la El, i-a zis: «Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viață veșnică?~ El a zis: «De ce-Mi zici bun[1]? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile.»” (Matei, 19:16-17)

Numeroase întrebări pot fi puse cu privire la versetele de mai sus. Unele dintre cele mai semnificative sunt următoarele:

 • „De ce-mi zici bun?” – De ce Isus (Pacea fie asupra sa!) și-a pus la îndoială propria bunătate?
 • Isus (Pacea fie asupra sa!) a afirmat în mod emfatic că: „Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu.” – De ce s-a referit el (Pacea fie asupra sa!) la Unicul Dumnezeu ca fiind „Singurul” Bun?
 • De ce s-a exclus el însuși (Pacea fie asupra sa!) de la a fi bun dacă el (Pacea fie asupra sa!) era Dumnezeu?
 • Isus (Pacea fie asupra sa!) a subliniat în mod explicit faptul că „de vrei să intri în viață, păzește poruncile.” – De ce nu i-a poruncit Isus (Pacea fie asupra sa!) celui care i-a adresat întrebarea să creadă în el (Isus, pacea fie asupra sa!) ca fiind Dumnezeu pentru a intra în viața cea veșnică?
 • Luând în considerare mărturia lui Isus (Pacea fie asupra sa!), oare nu este suficientă urmarea poruncilor pentru a intra în viața cea veșnică?

 

Acum, haideți să recitim versetele din Matei, 19:16-17, așa cum au fost scrise în versiunea King James și aceleași versete așa cum au fost scrise în Noua Versiune Internațională a Sfintei Biblii:

„Și, iată, venind un tânăr la El, i-a zis: «Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viață veșnică?~ El a zis: «De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile.»” (Matei, 19:16-17; versiunea King James)

„Atunci s-a apropiat de Isus un om şi i-a zis: «Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?» ~ El i-a răspuns: «De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul Singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.»” (Matei, 19:16-17; Noua Versiune Internațională)

Pentru a face mult mai ușoară comparația, mai jos sunt cele două întrebări diferite ale lui Isus (Pacea fie asupra sa!):

1. conform versiunii King James, Isus (Pacea fie asupra sa!) a întrebat:

De ce-mi ZICI BUN?

         2. însă, conform Noii Versiuni Internaționale, Isus (Pacea fie asupra sa!) a întrebat:

De ce mă ÎNTREBI CE BINE?

Vă rog să comparați cu onestitate cele două întrebări ale lui Isus (Pacea fie asupra sa!) așa cum pot fi întâlnite în versiunea King James și în Noua Versiune Internațională. Au ele aceeași semnificație? Pot fi amândouă corecte?

Întorcându-ne la întrebarea crucială – „Este Isus (Pacea fie asupra sa!) Dumnezeu?” – cred că, dacă Isus (Pacea fie asupra sa!) ar fi fost Dumnezeu sau parte a divinității, răspunsul său logic ar fi fost să aprobe formularea cu care persoana care i-a pus întrebarea i s-a adresat („Bunule Învățător”).

Argumentele solide și logica simplă ne spun că Dumnezeu este Bun. Atunci, dacă Isus (Pacea fie asupra sa!) ar fi fost Dumnezeu sau parte a divinității (adică parte a Trinității), atunci el (Pacea fie asupra sa!) ar fi TREBUIT SĂ FIE BUN! Nu sunteți de acord?

Cel mai probabil, unele dintre răspunsurile posibile și așteptate pe care Isus (Pacea fie asupra sa!) le-ar fi putut rosti ca urmare a întrebării bărbatului care l-a numit „Bunule Învățător” ar include:

 • „Cu siguranță, sunt bun, pentru că sunt Dumnezeu.”
 • „Ai dreptate, sunt bun.”
 • Sau, cel puțin, știind că este în mod sigur bun, fiind Dumnezeu sau o manifestare a Lui, Isus (Pacea fie asupra sa!) i-ar fi putut răspunde celui care i-a adresat întrebarea fără a pune la îndoială cuvintele acestuia, ci doar spunând:

„Dar dacă vrei să  intri în viață, păzește poruncile.”

Însă, în mod surprinzător, Isus (Pacea fie asupra sa!) i-a răspuns celui care i s-a adresat cu termenii de „Bunule Învățător” cu ceva neașteptat! El (Pacea fie asupra sa!) a negat că ar fi fost bun, întrebând: „De ce-mi zici bun?”

Astfel, în loc să își nege propria bunătate, nu ar fi fost mai rezonabil ca Isus (Pacea fie asupra sa!) să profite de această ocazie și să recunoască faptul că e bun, din moment ce el (Pacea fie asupra sa!) era Dumnezeu sau o manifestare a lui Dumnezeu, dacă acesta era cazul?! De ce s-a referit la Unicul Dumnezeu Adevărat și nu și-a dezvăluit propria divinitate „bună”? Ascundea el (Pacea fie asupra sa!) adevărul despre el însuși de persoana care i-a adresat întrebarea?!

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu Adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan, 17:3)

În acest verset, Isus (Pacea fie asupra sa!) se disociază din nou de Singurul Dumnezeu Adevărat, care l-a creat și trimis. Așadar, cine are autoritatea completă de a porunci și a trimite? Singurul Dumnezeu Adevărat sau Isus (Pacea fie asupra sa!)? Cine este Cel Prea Măreț, Cel care poruncește și trimite sau cel căruia i se poruncește și este trimis?

„Căci este Un Singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Isus Hristos.” (1 Timotei, 2:5)

Acest verset indică două identități: (1) Un Singur Dumnezeu și (2) un singur mijlocitor (Isus)! Isus (Pacea fie asupra sa!) este descris ca fiind „omul”. Versetul de mai sus nu îl numește „Dumnezeul Isus Hristos”. De fapt, nicăieri în Biblie el (Pacea fie asupra sa!) nu este numit Dumnezeu!

Pentru a discuta mai departe și a răspunde la întrebarea „Este Isus (Pacea fie asupra sa!) Dumnezeu sau parte a divinității?”, haideți să citim cu atenție, în mod critic și cu obiectivitate următoarele fragmente de versete care se regăsesc în Matei, 4:1-10:

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.

„Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor (…)”

● Și el (diavolul) i-a spus lui Isus (Pacea fie asupra sa!): „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”

 

 

Au reușit aceste versete să ridice vreo întrebare sau gând în mintea voastră?

 

 

Permiteți-mi să împărtășesc cu voi unele dintre întrebările și gândurile care mi-au venit în minte imediat după citirea versetelor de mai sus:

1. Biblia spune „Isus a fost dus de Duhul în deșert (…)”. Mă întreb cine are mai multă autoritate și putere: Isus sau Duhul? De ce nu s-a dus Isus (Pacea fie asupra sa!) singur în deșert dacă el era Dumnezeu? Are nevoie Dumnezeu de cineva care să Îl ducă într-un loc?

2. Pe baza mărturiei din versetele de mai sus, diavolul (Satana) l-a ispitit pe Isus (Pacea fie asupra sa!), care este considerat a fi Dumnezeu de către unii dintre creștini. Întrebarea logică și simplă ce ar putea apărea este următoarea: poate Dumnezeu să fie ispitit?

Aceeași Biblie ne spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit! Acest fapt este rostit de către Isus (Pacea fie asupra sa!) în aceeași poveste a ispitirii. În mod similar, Iacov, fratele lui Isus (Pacea fie asupra sa!) a spus:

„(…) Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.” (Iacov, 1:13)

3. Biblia relatează că: „Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă (Isus) a flămânzit.” Haideți să gândim împreună:

 • Postește Dumnezeu?
 • Cui i-a dedicat Isus (Pacea fie asupra sa!) postul său: lui însuși ca Dumnezeu sau cuiva care este mai măreț decât el?
 • Se simte Dumnezeu înfometat sau însetat?

4. În povestea ispitirii lui Isus (Pacea fie asupra sa!) (și veți găsi acest fapt relatat în mai multe Biblii), descoperim că diavolul (Satana) l-a mutat și l-a controlat pe acesta! A făcut Satana aceasta cu Isus omul sau cu Isus Dumnezeul? Dacă Satana a făcut acest lucru cu Isus omul, atunci care este scopul, iar dacă diavolul a făcut aceasta cu Isus Dumnezeul, poate Dumnezeu să fie încercat, mutat și controlat? Să ne amintim cuvintele lui Iacov: „(…) Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.”

La finalul acestui dialog dintre Isus (Pacea fie asupra sa!) și Satana și după ce diavolul i-a cerut lui Isus (Pacea fie asupra sa!) „să se arunce cu fața la pământ și Te vei închina mie”, el (Pacea fie asupra sa!) i-a spus:

„(…) Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (Matei, 4:10)

Presupun că, dacă Isus (Pacea fie asupra sa!) ar fi fost Dumnezeu întrupat, atunci el (Pacea fie asupra sa!) ar fi putut răspunde cu ușurință: „Nu, Satana, tu trebuie să te arunci cu fața la pământ și să te închini mie, Domnul tău!” Însă, în schimb, el (Pacea fie asupra sa!) a invocat versetul de mai sus cu privire la adorarea Singurului Dumnezeu Adevărat.

Pe de altă parte, din povestea de mai sus învățăm următoarele:

 • Satana L-A VĂZUT  pe Isus.
 • Satana I-A SPUS lui Isus.
 • Satana L-A AUZIT pe Isus.
 • Satana L-A LUAT  pe Isus.
 • Satana I S-A ARĂTAT lui Isus.
 • Satana A VORBIT CU Isus.

(Vă rog să citiți întreaga poveste a ispitirii lui Isus din Matei, 4:1-10)

Însă, Biblia indică în mod emfatic faptul că DUMNEZEU NU POATE FI VĂZUT SAU AUZIT:

„(…) pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea (…)” (1 Timotei, 6:16)

„(…)  Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa.” (Ioan, 5:37)

„A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi Singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.” (1 Timotei, 1:17)

În plus, înainte de a încheia această parte, permiteți-mi să întreb: în timpul vieții lui Isus (Pacea fie asupra sa!) pe Pământ, nu l-au văzut și auzit familia, prietenii și adepții săi?

Așadar, conform descrierii lui Dumnezeu din versetele de mai sus, Isus (Pacea fie asupra sa!) nu poate fi Dumnezeu. Nu este acest lucru drept și logic? Așadar, care este adevărul? Gândiți-vă!

 

Acum, haideți să întoarcem discuția spre altre întrebări cruciale.

?     ?      ?

 

 

 

 

 

 

 1. Sunt Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt EGALI?
 2. Este Dumnezeu Fiul (Isus) EGAL cu Dumnezeu Tatăl?
 3. Este Dumnezeu Fiul (Isus) EGAL cu Dumnezeu Duhul Sfânt?

 

 

Dumnezeu Tatăl

 

 

 

 

Sunt ei egali?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumnezeu Duhul sfânt

Dumnezeu Fiul

 

 

                                           

 

Haideți să vedem ceea ce Isus însuși (Pacea fie asupra sa!) a spus:

„(…) Tatăl este mai mare decât Mine.” (Ioan, 14:28)

„Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi (…)” (Ioan, 10:29)

„(…) Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan, 7:16)

„Eu nu pot face nimic de la mine însumi: judec după cum aud; şi judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci Voia Tatălui, care m-a trimis.” (Ioan, 5:30)

„Cât despre Ziua aceea sau Ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din Ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Marcu, 13:32)

„Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Matei, 12:32)

După citirea acestor afirmații extrem de clare, precum și a multor altora dintre cele rostite de Isus însuși (Pacea fie asupra sa!), la ce concluzii putem ajunge?

Pe baza mărturiei oneste și fățișe a lui Isus (Pacea fie asupra sa!) conform căreia Singurul Dumnezeu Adevărat (Tatăl) este mai mare decât el și decât Duhul Sfânt, tot ceea ce predică nu este de la el însuși (Pacea fie asupra sa!), iar el și Duhul Sfânt nu știu nimic despre Ziua de Apoi și el (Pacea fie asupra sa!) nu poate face nimic de la sine, un căutător sincer al adevărului ar trebui să accepte ceea ce Isus (Pacea fie asupra sa!) a spus despre el însuși și nu să îl considere pe el (Pacea fie asupra sa!) Dumnezeu sau egal al lui Dumnezeu!

 

 

Permiteți-mi să discut o altă întrebare semnificantă!

        ?

 1. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) singurul fiu al lui Dumnezeu?

Haideți să primim răspunsul din Biblie:

„(...) Adam, fiul lui Dumnezeu.” (Luca, 3:38)

„(...) Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.” (Exodul, 4:22)

„(...) Domnul Mi-a zis: «Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.»” (Psalmi, 2:7)

Așadar, conform Bibliei și afirmațiilor Tatălui însuși, David (Pacea fie asupra sa!) este un alt Fiu născut (Fiu cu majusculă)!

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei, 5:9)

Căutând termenii de „fiul lui Dumnezeu” în Biblie, putem găsi mulți „fii ai lui Dumnezeu”, fapt care face ca Isus (Pacea fie asupra sa!) să nu fie singurul fiu.

Astfel, putem ajunge la concluzia că Biblia folosește titlul de „fiu al lui Dumnezeu” în mod metaforic, pentru a îi denumi pe cei drepți, pioși, aleși sau pe cei cu conștiință de Dumnezeu.

ACEST FAPT NE CONDUCE LA ÎNTREBAREA CRUCIALĂ CARE TREBUIE PUSĂ!

 

 

 

 

 

 

 1. Așadar, cine a fost Isus (Pacea fie asupra sa!)?

 

După discutarea dovezilor biblice, care ne spun că Dumnezeu este Unul, NU TREI, că Isus (Pacea fie asupra sa!) nu este nici Dumnezeu, nici parte a divinității, că el (Pacea fie asupra sa!) nu este egal cu Dumnezeu și că nu este nici fiul lui Dumnezeu în sensul literal, trebuie să punem următoarea întrebare: așadar, cine a fost Isus (Pacea fie asupra sa!)?

 

q Isus (Pacea fie asupra sa!) omul

 

Momentele în care Isus (Pacea fie asupra sa!) este numit în Biblie „omul” sau „fiul omului” sunt multe. Mai jos, sunt doar câteva dintre acestea:

„Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere (…)” (Faptele Apostolilor, 2:22)

Aceste cuvinte au fost rostite de către Petru, un prieten foarte drag și adept al lui Isus (Pacea fie asupra sa!), care, prin urmare, a fost martor al lucrurilor îndeaproape.

„A venit Fiul omului mâncând şi bând (…)” (Matei, 11:19)

„(…) Acesta este cu adevărat Prorocul.” (Ioan, 7:40)

● „Dar acum căutaţi să mă omorâţi pe mine, un OM, care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu (…)” (Ioan, 8:40, versiunea King James. Unele Biblii nu revelează acest adevăr. Verificați-vă Biblia!)

În acest moment critic al vieții sale, Isus (Pacea fie asupra sa!) a mărturisit că este „un om”. De ce nu a spus el (Pacea fie asupra sa!) în mod clar și deschis: „Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, Dumnezeul întrupat, care v-am spus adevărul.”? Este posibil să fi ascuns adevărul?

 

q Isus (Pacea fie asupra sa!) Profetul

 

„Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii (…)” (Matei, 21:11)

„«Dar», a adăugat el (Isus), «adevărat vă spun că niciun Proroc nu este primit bine în patria lui.»” (Luca, 4:24)

„Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis.” (Ioan, 13:16)

„(…) Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.” (Ioan, 6:14)

„(…) Isus din Nazaret, care era un Proroc (…)” (Luca, 24:19)

Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele versete biblice care indică faptul că Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost un Profet și un Mesager al Singurului Dumnezeu Adevărat! Din nou, nicăieri în Biblie, el (Pacea fie asupra sa!) nu este numit Dumnezeu.

 

O ultimă informație importantă și semnificativă cu privire la Isus (Pacea fie asupra sa!)!

 

„El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui.” (Evrei, 5:7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Care sunt implicațiile și concluziile pe care le putem desprinde din textele biblice citate mai sus?

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii

 

Versetele biblice citate mai sus alcătuiesc un mesaj coerent, care spune că există doar Un Singur Dumnezeu:

„(…) Eu sunt (Singurul Dumnezeu): înainte de Mine n-a fost niciun dumnezeu, şi după Mine nu va fi. ~ Eu, Eu sunt DOMNUL, şi afară de Mine nu este niciun mântuitor!” (Isaia, 43:10-11)

„(…) Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos (nu tolerez niciun fel de parteneri) (…)” (Exod, 20:5)

Sute de afirmații similare pot fi găsite în Biblie, comparativ cu doar câteva care le contrazic.*

 

 

* Vă rog să citiți și notele care urmează după aceste concluzii.

 

Tema recurentă este aceea conform căreia Isus (Pacea fie asupra sa!) este un Profet trimis de Singurul Dumnezeu Adevărat, Care l-a creat pe acesta, ne-a creat pe noi și a creat tot ceea ce există.

La finalul acestei călătorii de căutare a adevărului, vreau să vă las câteva întrebări la care să reflectați:

 1. Nu este momentul să puneți lucrurile la locurile lor potrivite?
 2. Nu este momentul să îl plasați pe Isus (Pacea fie asupra sa!) la locul său potrivit și să îi respectați poziția de simplu om și Profet al Singurului Dumnezeu Adevărat?
 3. Nu este momentul să vă întoarceți spre Singurul Dumnezeu Adevărat, Creatorul, și să Îl adorați doar pe El, Unicul, înainte de a fi prea târziu (înainte de a muri)?

 

Notă:

* Un număr tot mai mare de învățați biblici crede că Pavel (născut în anul 5 A.D.) a fost cel care a remodelat majoritatea credințelor creștine, inclusiv cele privitoare la divinitatea și filiația lui Isus (Pacea fie asupra sa!), noțiunea de păcat originar, răstignirea, mântuirea prin sângele lui Hristos (Pacea fie asupra sa!) etc. Mai mult decât atât, este un fapt general acceptat de către acești învățați faptul că Pavel a scris Epistolele sale înaintea celor patru Evanghelii, care au fost mai târziu modelate și influențate de către credințele și învățăturile lui. Diferența dintre învățăturile lui Pavel și mesajul original al lui Isus (Pacea fie asupra sa!) a contribuit la confuzia semnificativă pe care o găsim astăzi cu privire la natura lui Dumnezeu. (Pentru mai multe informații cu privire la acest subiect, vă rog să consultați și articolul meu viitor, Ce a mers rău – What Went Wrong?)

 

 

 

 

 

 

După citirea acestei broșuri cu atenție, în mod critic și cu o minte deschisă, un căutător al adevărului sincer, onest și serios s-ar putea să își pună întrebări de felul celor de mai jos:

Așadar, care este adevărul?

Cine este Adevăratul Dumnezeu?

Care este Mesajul Său adevărat?

Ce a mers rău?

 

Un gând final…

 

 

Aceste întrebări și altele vor fi discutate, cu Voia lui Dumnezeu, în viitoarele scrieri.

 

 

 

 

 

 

Cuprins

 

1. Întrebări preliminare

2. Introducere

3. Este Dumnezeu Unul sau Trei?

4. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) Dumnezeu sau parte a divinității?

5. Sunt ei egali?

6. Este Isus (Pacea fie asupra sa!) fiul lui Dumnezeu?

7. Așadar, cine a fost Isus (Pacea fie asupra sa!)?

8. Concluzii

 

 

WWW.ISLAMLAND.COM

[email protected]

 

 

[1] „De ce-mi zici bun” este o frază care nu poate fi găsită în această formă și cu aceeași semnificație în unele Biblii! Acest text poate fi găsit doar în versiunea King James. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, verificați-vă Biblia!